Badania realizowane na wariografie

Osoby, które mówią nieprawdę, muszą się bardzo pilnować, jeżeli nie chcą, aby wyszła ona jaw. Najczęściej zdradzają nieświadome zachowanie, które należą do niewerbalnej mowy ciała. Są to drobne gesty, które mają duże znacznie.

Po co robi się badania wariograficzne?

wariograf badanieWiększość z nas zapytana o to czy kłamie, pewnością odpowie, że nie, gdyż nie chcemy się stawiać w złym świetle. Oczywiście w rzeczywistości każdy z nas oszukuje, tylko że robimy to na różne sposoby. Żeby zdemaskować kłamcę, trzeba się czasem sporo natrudzić, ponieważ niektóre osoby zdają sobie sprawę z reakcji i zachowań swojego ciała, które mogą ich zdradzić. Najlepszym urządzeniem do sprawdzania prawdomówności jest wariograf badanie na nim wykonują certyfikowani testerzy z Instytutu Badań Wariograficznych w Warszawie. Często jego przeprowadzenie okazuje się jedyna skuteczną metodą, kiedy trzeba coś udowodnić lub poznać prawdę. Badanie poligraficzne najczęściej ma na celu wskazanie sprawcy kradzieży, wypadku czy przestępstwa, ale także jest ono pomocne dla osób niesłusznie oskarżonych czy pomówionych. Jest przydatne w poznaniu przebiegu wydarzeń z przeszłości, potwierdzenia lub wykluczenia ewentualnej zdrady czy nawet molestowania. Jeżeli jest ono profesjonalnie przeprowadzone, to pozwala na ustalenie prawdy oraz powiązanego z nią śladu pamięciowego w obrębie danego zdarzenia. Jak widać ma ono szerokie zastosowanie, gdyż jego skuteczność jest bardzo wysoka. Ocenia się ją na poziomie dziewięćdziesięciu pięciu procent.

Każdy z nas może się poddać badaniu wariograficznemu, jeżeli czuje taką potrzebę, lub sytuacja w jakiej się znalazł tego wymaga. Z pewnością wynik badania poligraficznego może być mocnym dowodem przemawiającą za określonym werdyktem na rzecz lub przeciw badanej osobie.