Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu

 

Bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie jest wartością nadrzędną. W związku z tym projektując dany obiekt należy wziąć pod uwagę zagrożenia, które mogą spotkać ludzi przebywających w budynku. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest zagrożenie pożarowe obiektu. Pożar jest żywiołem, który niszczy wszystko na swojej drodze.

Proces projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektowanie instalacji ppożZ reguły w obiektach użyteczności publicznej jego najczęstszą przyczyną jest zwarcie w instalacji elektrycznej. Obecnie istnieją metody, które pomagają zapobiegać zjawisku pojawienia się pożaru oraz niwelować jego skutki. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu należy zaplanować w odpowiedni sposób rozmieszczenie urządzeń oraz wydzielić strefy pożarowe. Czynności te są wykonywane na etapie planowania obiektu, który obejmuje między innymi projektowanie instalacji ppoż. Jak wcześniej wspomniano podczas projektowania wydzielane są specjalne strefy pożarowe oraz rozmieszczane urządzenia, które mają pomóc chronić życie i zdrowie osób znajdujących się w budynku. Do urządzeń takich można zaliczyć między innymi czujki pożarowe. To właśnie one wykrywają pożar a następnie przekazują informację do centrali pożarowej. W centrali na podstawie zaprogramowanego scenariusza następuje wysterowanie urządzeń wykonawczych takich jak klapy oddymiające, drzwi przeciwpożarowe czy sygnalizatory. To właśnie te ostatnie mają za zadanie zaalarmować ludność przebywającą w obiekcie o konieczności ewakuacji. Oprócz wyżej opisanych działań jednocześnie następuje zasilenie urządzeń, które służą przeprowadzeniu bezpiecznej ewakuacji takich jak oprawy awaryjne.

Jednocześnie w momencie potwierdzenia pożaru informacja z centrali jest przekazywana do państwowej straży pożarnej, która zostaje wezwana na miejsce wystąpienia zagrożenia. Widać więc ogrom pracy, którą musi wykonać projektant instalacji ppoż żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w budynku.