Odszkodowanie a pogryzienie przez zwierzę

 

W ostatnim czasie bliska osoba z mojej rodziny została dotkliwie pogryziona przez psa sąsiada. Nikt, wraz z właścicielem psa nie spodziewał się takiej sytuacji i niestety skończyło się to dość długą hospitalizacją. Dość skomplikowane jest postępowanie w przypadku pogryzienia, zwłaszcza, gdy pies do tej pory nie wykazywał zachowań agresywnych i był pod odpowiednią opieką.

Pogryzienie przez psa a konsekwencje prawne

odszkodowanie za pogryzienie przez psaW przypadku pogryzienia przez psa poza posesją właściciela, jest on odpowiedzialny za to i z reguły ponosi konsekwencje w postaci zadośćuczynienia finansowego lub kary grzywny. W niektórych przypadkach – a zwłaszcza wtedy, gdy hospitalizacja ofiary pogryzienia trwała dłużej niż 7 dni, prokuratura sama powinna wszcząć postępowanie. W przypadku bliskiej mi osoby, pogryzienie to było dotkliwe, ale żadna ze stron nie chciała finału w sądzie. Właściciel psa zaproponował pokrycie wszelkich kosztów. Ponadto firma ubezpieczeniowa była zobowiązana wypłacić odszkodowanie za pogryzienie przez psa, które widniało jako jeden z wariantów. Również nie zaistniała podstawa ku temu, aby uśpić psa, gdyż ten za wyjątkiem tego razu nie wykazywał żadnych oznak agresji, a właściciel regularnie go szczepił i sprawował odpowiednią opiekę. Po kilku dniach w szpitalu sprawa była już właściwie zakończona i obie strony porozumiały się polubownie. Właściciele psów również mogą wykupić ubezpieczenie, które będzie obejmować pogryzienie obcej osoby przez jego psa na terenie posesji. W tej sytuacji ubezpieczalnia wypłaciłaby pieniądze ofierze i moglibyśmy uniknąć dodatkowych konsekwencji.

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale również ogromna odpowiedzialność. Psy tak jak każde zwierzęta mogą okazać się nieprzewidywalne i trzeba być przygotowanym na tego rodzaju zajścia. Warto więc szczepić zwierzęta regularnie, dbać o wypełnioną książeczkę szczepień i odpowiednio zabezpieczyć swoje finanse w firmie ubezpieczeniowej.