Oznaczenia w miejscu pracy

Znaki bhp mogą się różnić nie znacznie od siebie pod względem wzoru, kolorów oraz kształtem. Wykonane są zazwyczaj z materiałów odblaskowych, fluorescencyjnych lub materiałów „widocznych w ciemności”. Umieszczane są w określonych miejscach ze względu na higienę, jak i ze względów bezpieczeństwa.

Metody oznakowania miejsc

dwukolorowe taśmy bhpIstnieje wiele rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy lub wizyty w budynku użyteczności publicznej czy to też na terenie firmy. Każdy przebywający lub pracujący w danym miejscu musi przestrzegać dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieny pracy. Jednak ze strony pracodawcy lub zarządcy danego obiektu również w tym kierunku ciążą pewne obowiązki. Wymaga to zastosowania odpowiedniego oznakowania poprzez wszelkiego rodzaju znaki bhp, instrukcje oraz tablice ostrzegawcze, czy też dwukolorowe taśmy bhp. Te rodzaju metod oznakowania miejsc nie dość prosta jednak ważne by miały odpowiedni dostęp do światła. Wykonane są z materiałów odblaskowych, fluorescencyjnych lub materiałów świecących w ciemności. Według norm znaki bezpieczeństwa mają barwy: czerwone, żółte, zielone, niebieskie. Znaki czerwone to znak zakazu. Znak żółty ostrzega o możliwym zagrożeniu, zaś niebieski znak to znak nakazu. Znak w kolorze zielonym informuje o drodze ewakuacji. Montaż ich odbywa się po zatwierdzeniu w projekcie danego obiektu lub na terenie nieruchomości jeżeli na to wyrazi zgodę bhp-owiec. Umieszczane są do odpowiedniej linii wzroku, w miejscu gdzie występuje zagrożenie, a w przypadku ogólnego zagrożenia to tuż przy wyjściu na teren.

Stosowanie znaków bezpieczeństwa zostały określone w przepisach prawa. Warto dodać, że przepis ten stosowany musi być bezwzględnie. Ważne by znaki bezpieczeństwa zostały wykonane z odpowiedniego materiału w celu zapewnienie jak najlepszego oznaczenia danego terenu niebezpiecznego lub miejsca lub zastosowania się do odpowiednich procedur bezpieczeństwa.