Proces windykacyjny za granicą

 

Windykacja należności w kraju była stosunkowo prosta, gdyż windykatorzy mieli dostęp do bardzo różnorodnych metod działania, więc większość postępowań kończyła się z powodzeniem. Zagraniczne postępowania, jednak, były bardzo skomplikowane, i niewiele firm podejmowało się ich prowadzenia, głównie z racji konieczności posiadania wiedzy o przepisach prawnych w obcym kraju.

Windykacja zadłużenia za granicą

windykacja we francjiNaszym klientom zdarzały się różne sytuacje, również takie w których stroną zadłużoną były firmy zza granicy. Postępowania dotyczące takich spraw były zwykle bardzo trudne, gdyż wymagały kontaktu z organami prawnymi w danym kraju, i przeprowadzania postępowania wedle tamtejszego prawa. Jednym z takich postępowań była niedawno prowadzona przez nas windykacja we Francji. By móc rozpocząć taki proces, należało najpierw zgromadzić wszelkie niezbędne dane o stronach, co nie było zadaniem łatwym, i często wymagało wysłania windykatorów w delegację, jeśli firma nie posiadała placówki na terenie kraju. Na szczęście, w wielu przypadkach można było nawiązać współpracę z lokalnymi agencjami i wnieść o prowadzenie postępowania na miejscu, choć nie zawsze takie działanie przynosiło skutki. W przypadku postępowań dotyczących znacznych kwot pieniężnych, o wiele lepszym rozwiązaniem była współpraca z organami ścigania, gdyż znacznie częściej umożliwiała ona szybkie i stosunkowo bezproblemowe zakończenie postępowania w sposób satysfakcjonujący dla klienta.

Jako że windykacja przeprowadzana była na terenie obcego państwa, wymagany był ciągły nadzór policji nad prowadzonymi działaniami, by zapewnić ich zgodność z lokalnym prawem, aczkolwiek nie był to problem. Służby mundurowe bardzo chętnie współpracowały i nadzorowały pracę zagranicznych firm windykacyjnych.