Rozbudowa istniejącej infrastruktury magazynowej

 

Wiele firm planując przyszłe inwestycje rozważa rozbudowę przestrzeni magazynowej. Jest to związane ze zwiększaniem mocy wytwórczych zakładu, a więc z rozwojem. Zwiększenie mocy produkcyjnych może odbywać się przez modernizację istniejącej linii lub inwestycję w nowoczesne maszyny oraz technologie. Coraz częściej stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych są roboty przemysłowe.

Szybki zwrot z budowy nowej hali magazynowej

hale produkcyjne modułoweOprócz tego wiele firm korzysta z rozwiązań automatyki, która jest obecna praktyczne wszędzie. Zwiększenie liczby wytwarzanych towarów skutkuje zwiększeniem popytu na przestrzeń magazynową. W tym przypadku człon logistyczny firmy musi być odpowiednio zarządzany oraz modernizowany. Modernizacja ta z reguły obejmuje hale magazynowe budowa. Budowa dodatkowych hal magazynowych sprawia, że w firmie dostępna jest większa przestrzeń na towar co z kolei skutkuje większą przepustowością oraz szybszą realizacją zamówień. Inwestycje w hale magazynowe są bardzo często realizowane w oparciu o bieżącą sytuację przedsiębiorstwa. Zbyt mała powierzchnia magazynowa skutkuje zmniejszeniem potencjału produkcyjnego a co za tym idzie przychodów firmy. Jest to więc kwestia niezwykle ważna, którą należy wziąć pod uwagę podczas planowania przyszłych inwestycji firmy. Budową hal magazynowych zajmują się specjalistyczne firmy, które wykonują tego typu przedsięwzięcia w krótkim czasie.

Przez to takie przedsięwzięcie bardzo szybko zaczyna się zwracać. Dzięki większej powierzchni magazynowej firma ma większe możliwości oraz jest bardziej elastyczna. Często po rozbudowie stosowany jest podział na kilka magazynów obejmujących: magazyn główny, magazyn półproduktów i tym podobne. Możliwa jest więc lepsza organizacja całego łańcucha logistycznego.

Źródło http://www.hale-budowa.pl/oferta.html