Rynek usług medycznych – kardiolog

Usługi medyczne w Polsce można podzielić na te świadczone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz prywatnych przychodni i praktyk lekarskich, w przypadku których mamy do czynienia z pełną odpłatnością.

Kardiolog to zapracowany lekarz

kardiologW wielu przypadkach lekarze takiej specjalności jak kardiolog czy ginekolog przyjmują swoich pacjentów w prywatnych gabinetach, natomiast endokrynolog to lekarz działający zazwyczaj w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej, a więc nie ma co liczyć na zbyt dużą liczbę prywatnych placówek medycznych, w których będziemy mogli skorzystać z usług lekarza tej specjalności. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie ma takiej możliwości. Na terenie Łodzi można spotkać prywatne przychodnie, w których można skorzystać z konsultacji endokrynologicznej. Musimy się jednak liczyć z tym, że taka wizyta będzie wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dosyć ważną kwestią z punktu widzenia wielu ludzi, szczególnie pracowników zatrudnionych w warunkach mających negatywny wpływ na stan zdrowia, jest medycyna pracy zajmująca się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, a także diagnozowaniem chorób zawodowych oraz ich leczeniem i profilaktyką. W przypadku lekarzy działających w ramach tej specjalności mamy do czynienia z dosyć dużą podażą na rynku usług medycznych. Nie musimy więc czekać w długich kolejkach na przyjęcie, ani też martwić się, że zajdzie konieczność rejestrowania się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem na zwykłą wizytę. Mimo wszystko dostępność lekarzy niektórych specjalności pozostawia sporo do życzenia. W ostatnich latach odnotowano jednak pewną poprawę w tym zakresie.

W każdym razie oficjalne statystyki wskazują na to, że liczba nowych adeptów sztuki lekarskiej powinna stopniowo zwiększać się. To bardzo budująca wiadomość biorąc pod uwagę fakt, że polskie społeczeństwo ma status społeczeństwa starzejącego się.