Szybkie przewierty poziome

Przewiert horyzontalny, nazywany także poziomym, sterowanym lub HDD to jedna z najlepszych obecnie technologii służących do budowy linii przesyłowych o ograniczonym zasięgu. Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo niski koszt oraz szybkość budowy rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych różnego przeznaczenia.

Przebieg wykonania przewiertu horyzontalnego oraz jego zalety

przewierty sterowaneInnowacyjne przewierty sterowane wykonuje się korzystając z doświadczeń wykorzystywanych w górnictwie naftowym wspomaganych radiolokacją magnetyczną lub elektromagnetyczną. Jest to proces poparty dokładną analizą gruntu oraz „wyłapaniem” istniejącej już infrastruktury podziemnej. Operator obsługujący ruchami głowicy wiercącej umieszczonej na żerdziach wprowadza ją do gruntu pod ustalonym kątem i wykonuje tzw. przewiert pilotażowy o trajektorii najczęściej parabolicznej. Po jego wykonaniu następuje poszerzanie średnicy do określonej w projekcie. Najczęściej jest to praca wieloetapowa wykonywana za pomocą rozwiertaków o różnych średnicach. Podczas wykonywania wszystkich czynności wymagane jest podawanie dużych ilości tzw. płuczki bentonitowej. Służy ona do wypłukiwania gruntu, zmniejszania tarcia, chłodzenia oraz wzmacniania ścian przewiertu. Na zakończenie prac do gruntu zostaje wprowadzony rurociąg. Odbywa się to podczas ostatniego rozwiercania. Na tym etapie do głowicy podczepia się krętlik, który stabilizuje się wprowadzane rury. 

Technologia przewiertów sterowanych jest bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Jest ona bezwykopowa co oznacza brak ingerencji w infrastrukturę zewnętrzną bez konieczności jej odbudowy. Prace przebiegają bardzo szybko i umożliwiają budowę linii przesyłowych pod ciągami komunikacyjnymi, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami.