Tłumacz przysięgły

Tłumacz to osoba, która dzięki bardzo dobrej znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu np. dokumentów z języka źródłowego (np. obcego) na język docelowy (ojczysty). Tak więc tłumacz przysięgły języka włoskiego jest osobą z bardzo dobrą znajomością języka polskiego i włoskiego.

Tłumacz przysięgły to dochodowy zawód.

tłumaczZajmuje się przekładaniem tekstów bądź też wypowiedzi z języka polskiego na włoski i odwrotnie. Tłumacz języka włoskiego musiał ukończyć studia wyższe na wydziale filologii albo wyższe studium językowe. Dopuszczalne jest także ukończenie dowolnej szkoły wyższej lub liceum ogólnokształcącego z językiem włoskim jako językiem wykładowym. Tłumacza języka włoskiego musi cechować nie tylko umiejętność rozumienia tekstu ale także bezproblemowego wyrażanie jego treści w języku na który ma on zostać przełożony. Nie tylko wysokie kompetencje językowe są tu oczekiwane ale także umiejętność szybkiego uczenia się i przynajmniej dobra orientacja w swojej specjalizacji. Osoba pracująca jako tłumacz przysięgły niemieckiego musi być też osobą, która wzbudzi zaufanie obu stron, jeśli ma np. umożliwić komuś komunikację. Jeśli mowa natomiast o tłumaczenia medyczne to teksty wymagające bardzo szczegółowej wiedzy medycznej mogą być przekazane lekarzowi, który posiada ogromną wiedzę z danej dziedziny, np. pediatrze, kardiologowi, nefrologowi itp.

W przypadku tekstów stomatologicznych to tłumaczone są one przez lekarza stomatologii lub też w trakcie konsultacji z nim – nie są one zazwyczaj tak zawiłe i długie jak teksty z innych dziedzin medycyny.