Profesjonalne szkolenie bhp w Rzeszowie

Prowadzenie własnej działalności to nie tylko przywileje, ale i liczne obowiązki a także odpowiedzialność za poczynania całej firmy a także osób, które zatrudniamy.  Jako pracodawcy jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w miejscu świadczenia pracy na naszą rzecz.

Przeszkolenie z zasad bhp dla pracodawców

szkolenia bhp dla pracodawców rzeszówJeśli sami nie mamy pojęcia jak to zrobić i nie znamy własnych obowiązków, to idealnym rozwiązaniem są okresowe szkolenia bhp dla pracodawców Rzeszów, które musimy przechodzić w regularnych odstępach czasu tak jak i pracownicy. Ponieważ jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nie stosowanie się do jego przepisów. Toteż szkolenia takie mają na celu, dokształcanie i uświadamianie obie strony zawierające umowę o pracy o obowiązkach i powinnościach jakie na nich ciążą. Są to zarówno obowiązki jakie nakłada na pracodawców i pracowników kodeks pracy jak i uzupełnianie wiedzy i umiejętności mających na celu ocenę realnego zagrożenia w miejscu pracy oraz wykonywanych w związku z nią procesów. Uczy także tego, jak tworzyć i kształtować środowisko pracy , aby było ono jak najbardziej bezpieczne , higieniczne i przyjazne pracownikom, tak aby mieli oni zagwarantowaną najwyższą możliwa ochronę przed czynnikami szkodliwymi i ryzykownymi na swoich stanowiskach pracy. Niezbędnym elementem szkoleń jest także nauka postępowania w razie wypadku w zakładzie i wszelkich sytuacji niosących podwyższone ryzyko utraty zdrowia lub życia w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Każde szkolenie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie bhp. Obejmuje zwykle około 16 godzin. Firmy, które je przeprowadzają są bardzo często elastyczne co do miejsca i czasu szkolenia, tak aby maksymalnie dopasować się do potrzeb swoich klientów.