Zagrożenia na stanowisku pracy.

Praca każdego człowieka łączy się z pewnym ryzykiem zawodowym. W zależności od tego jaka jest to specjalizacja i miejsce wymaga zachowania środków ostrożności, o których dowiadujemy się przed podjęciem naszych zadań na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor, który to szkolenie przeprowadza, powinien przedstawić nam nie tylko zadania jakie należą do naszych obowiązków, ale przede wszystkim zagrożenia życia i zdrowia jakie mogą podczas ich wykonywania wystąpić.

Rękawice robocze – kto ich potrzebuje?

Najważniejsze jednak jest zapobieganie wypadkom. Gdy mamy podjąć pracę w miejscu gdzie występują środki chemiczne, pracodawca ma obowiązek dostarczenia nam niezbędnej odzieży ochronnej, aby nasze ciało nie było narażone na bezpośredni z nimi kontakt. Podobnie jest w pracy z materiałami poddawanymi obróbce czy procesom wytwórczym, spawalniczym, na placach gdzie wykonywane są prace budowlane. Wszelkie inne artykuły bhp jak maski,rękawice robocze rękawiczki, okulary również powinny być nam dane, oraz co pewien czas wymieniane, gdyż każdy materiał w zależności od częstotliwości jego używania, ulega zniszczeniu. Dlatego tak ważne jest, aby każdorazowo przed podjęciem pracy na czy to przy środkach chemicznych czy innych mogących narazić nasze zdrowie, sprawdzać stan naszej odzieży roboczej, artykułów bhp oraz rękawice robocze, których używamy oraz sprzętu na którym pracujemy. Podpisując dokument świadczący o odbyciu przez nasz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy warto dokładnie przeczytać, gdyż później w natłoku obowiązków może nie być już na to czasu. Pracodawca powinien również czy to na ulotkach czy plakatach podstawowe zasady zachowania czy to przy rutynowych zadaniach czy wyjątkowych, umieścić w miejscu służbowym bądź socjalnym, by w razie wątpliwości można było upewnić się, czy wiemy jak postąpić. Czy będą to drogi ewakuacyjne czy postępowanie w przypadku udzielania pierwszej pomocy, warto wiedzieć. Dobrze widziane są też dodatkowe szkolenia organizowane w zakładzie pracy .Wiedza ta może uratować życie nam, ale także naszym kompanom w pracy.