Zakres stosowania cystern

Cysterny to urządzenia przeznaczone do transportowania cieczy i gazów, dlatego mają zastosowanie w wielu branżach i przemysłach. Są to zbiorniki, których budowa i wyposażenie zależą od produktów, dla których są przeznaczone. Najszersze wykorzystanie mają cysterny w przemyśle spożywczym i w branży paliwowej.

Jakie cysterny dla przemysłu spożywczego?

cysterny izolowaneW przemyśle spożywczym, pod względem techniki przemieszczania się, stosowane są trzy rodzaje cystern: autocysterna, przyczepa zbiornikowa i naczepa zbiornikowa połączona z  ciągnikiem siodłowym. Cysterna jest więc zbiornikiem ciśnieniowym wyposażonym w odpowiednie urządzenia do napełniania, bezpiecznego przewozu i rozładunku, który może mieć również aparaturę dystrybucyjną. Cysterny projektowane są jako zbiorniki ciśnieniowe, ale eksploatowane są bezciśnieniowo. Aby zapobiec nadmiernemu przemieszczaniu się przewożonego płynu oraz umożliwić wykorzystanie jednej cysterny do przewozu kilku mediów, jest oma dzielona na 3 do 6 komór. W razie potrzeby, mogą być cysterny izolowane zewnętrznie. Do izolacji stosowana jest pianka poliuretanowa i podłączana jest instalacja grzejąca lub chłodząca, w zależności od potrzeb. Wymagania wobec cystern stosowanych w przemyśle spożywczym są bardzo wysokie, szczególnie pod względem sanitarnym. Cysterny te powinny być lekkie, ale wytrzymałe i bezpieczne. Do ich budowy wykorzystywana jest stal kwasoodporna, zaś izolację zapewniają wzmocnione włókna szklane. Standardowym wyposażeniem są instalacje szybkiego i dokładnego mycia zbiorników oraz łatwego poboru próbek.

W konstrukcji większość cystern do przewozu artykułów spożywczych, zastosowano rozwiązania modułowe, które umożliwiają, przy niewielkich kosztach, dostosować cysternę do konkretnych potrzeb klienta. Na rynku znajdują się wyroby wielu różnych producentów krajowych i zagranicznych. Istnieje również bogata oferta cystern używanych.